Financieel Directeur

VZW

Turnhout
Antwerpen
Posted 1 week ago

Bij deze organisatie, waar mensgerichte ondernemers impactvolle bedrijfsactiviteiten ontplooien en kansen creëren voor betekenisvol werk voor iedereen, is momenteel een financieel directeur gezocht. In deze rol zal je leiding geven aan zowel de financiële als IT-afdeling, en zo bijdragen aan het verwezenlijken van de missie van de organisatie.

Strategie:

 • Ontwikkelen en implementeren van een uitgebreide financiële en IT-strategie die in lijn is met de langetermijnvisie en gedragen wordt door het bestuursorgaan.
 • Identificeren van groeikansen en risicobeheer.
 • Evalueren en implementeren van nieuwe technologieën en systemen om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Leiderschap en Samenwerking:

 • Leiden en inspireren van het financiële team en de IT-afdeling.
 • Objectiveren en opvolgen van personeelsbehoeften binnen het team.
 • Effectief samenwerken met het directieteam en andere afdelingsverantwoordelijken om synergie te bevorderen.

Financiële Rapportering, Planning en Analyse:

 • Garanderen van transparante, accurate en tijdige financiële verslaggeving voor verschillende business units en individuele VZW’s.
 • Opstellen van financiële rapportages voor het bestuursorgaan, subsidieverstrekkers en financiers.
 • Voorbereiden van financiële prognoses, begrotingen en meerjarenplannen.
 • Analyseren van financiële gegevens om trends te identificeren en strategische aanbevelingen te doen.
 • Rapporteren over de thesaurietoestand en cashflow planning van de VZW’s en het uitwerken en uitvoeren van proactieve actieplannen.

Boekhouding en jaarrekening:

 • Garanderen van een nauwkeurige boekhouding en opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor periodieke afsluitingen van de VZW’s.

Compliance en Audit:

 • Zorgen voor strikte naleving van wettelijke voorschriften en financiële regelgeving.
 • Coördineren van externe audits en intern toezicht op financiële processen.
 • Beveiligen en integriteit waarborgen van IT-systemen en gegevens, en naleving van privacywetgeving.

Profiel:

 • Minimaal een bachelordiploma in een financieel-economische richting of een gerelateerd vakgebied.
 • Ruime ervaring in een leidinggevende rol.
 • Inspirerende en coachende leiderschapsstijl.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om visie om te zetten in acties.
 • Proactief in het identificeren van optimalisatiekansen.
 • Diepgaande kennis van boekhoudkundige principes, financiële analyse en rapportage.
 • Ervaring in onderhandelingen met financiers en met de werking van Ondernemingsraden.
 • Ervaring in IT.
 • Sterke affiniteit met de missie en waarden van de VZW’s.

Aanbod:

 • Een uitdagende en inspirerende werkomgeving waarin de financieel directeur een leidende rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met ervaring en kwalificaties.
 • Ruimte om de functie op een persoonlijke manier in te vullen binnen een mensgericht groeibedrijf dat streeft naar positieve impact.
 • Fietsleasing voor woon-werkverplaatsingen en elektrische deelwagens voor dienstverplaatsingen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Job Features

Job FunctieBedrijven

Solliciteren

A valid phone number is required.
A valid email address is required.